Daria Majchrzak. UX/UI. Projektowanie graficzne. Web + Print

FreeForum

Strona internetowa dla stowarzyszenia które promuje i wspiera wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii na terenach wiejskich. 2016

Portfolio